hällefors 2004 års öppna fotoorienteringsmästerskap


this page was last updated 2005-02-01

document created 2003-11-06.


skärm3.jpg com_5jet.jpg (1454 bytes)

foto-orientering går till så att det gäller att med utgångspukt från ett foto där fotoriktningen enligt kompassens gradskala (0-400 grader) hitta på kartan var fotot är taget någonstans och pricka in denna kontroll på kartan, facit kommer att publiceras på denna sait efter att alla som löst denna foto-orientering vid början av 2005 börjar undra om de hade hittat rätt fotovinklar och rätt kontrollpunkter, banan på kartan har ingenting med denna fotoorientering att göra men kan med visst intresse kanske studeras vid svårigheter att hitta fotokontroller, någon eller några kontrollpunkter kan kanske komma att läggas till under året vid visat intresse från allmänheten och/eller inspiration till fotografen, några foton är bilder från transportsträckor mellan kontrollerna.

facit: karta med kontrollerna inritade (inga svar har inkommit)

webmaster, bosse engborg

Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!
© webmaster, bosse engborg, helleforsdata