Resultatbörs: Hällefors Löparklubb 2012-11-03

m j u k v e r k e t

12-01-14 .. kfum örebro, närke: örebro indoor games

P15.....Oriku Randongkir.............. 5 ( 7) 003:23 [+000:29]


12-05-26 .. hällefors lk, närke: hälleforsterrängen

M5.6KM..Bosse Engborg................. 6 ( 6) 035:58 [+010:38]
HERR....Oriku Randongkir.............. 8 ( 31) 042:34 [+006:02]


12-06-16 .. frövi ik, närke: fröviloppet

P15.....Oriku Randongkir.............. 1 ( 2) 013:14
M5......Bosse Engborg................. 5 ( 6) 035:38 [+011:20]


12-08-25 .. östansjö sk, närke: östansjöloppet

H21.....Oriku Randongkir.............. 11 ( 14) 045:05 [+007:48]
MOTION5.Bosse Engborg................. 11 ( 13) 030:13 [+009:05]


12-09-22 .. glanshammars if, närke: dm-bana-5000m

HERR....Oriku Randongkir.............. 32 ( 70) 019:11 [+003:34]
HERR....Bosse Engborg................. 69 ( 70) 028:06 [+012:29]


12-10-20 .. karlslunds if, närke: karlslundsloppet

H13-14..Oriku Randongkir.............. 1 ( 2) 010:54
HM5KM...Bosse Engborg................. 9 ( 9) 028:09 [+006:40]


12-11-03 .. Örebro AIK, närke: kilsbergsleden

P15.....Oriku Randongkir.............. 2 ( 2) 011:01 [+000:07]
KILLFEM.Bosse Engborg................. 12 ( 17) 027:54 [+009:12]databehandlingen utförd av MedlRW32 bosse engborg helleforsdata
www.helleforsdata.com     www.helleforsdata.se     mjukverket@helleforsdata.com
h e l l e f o r s d a t a r e a l s h o p  h e l l e f o r s d a t a