Resultatbörs: Hällefors Löparklubb 2013-06-16

m j u k v e r k e t

13-05-21 .. kfum örebro, närke: vårruset 5km

TID.....Mislikah Engborg..............605 (745) 037:28 [+019:58]


13-05-25 .. hällefors lk, lokalt: hälleforsterrängen

P7......Nils Bima Engborg.............  5 (  5) 015:16 [+010:47]


13-06-15 .. frövi ik, närke: fröviloppet

M5......Bosse Engborg.................  6 (  6) 035:21 [+012:46]
KNATTE..Nils Bima Engborg.............fullföljtdatabehandlingen utförd av MedlRW32 bosse engborg helleforsdata
www.helleforsdata.com     www.helleforsdata.se     mjukverket@helleforsdata.com
h e l l e f o r s d a t a r e a l s h o p   h e l l e f o r s d a t a